SWEDEN
INSTITUTE  OF NOETIC SCIENCES PROGRAM 

 

SWEDEN
INSTITUTE  OF NOETIC SCIENCES
EVENTS* Marilyn Schlitz @ Mindful Life 2014 

 

SWEDEN
INSTITUTE  OF NOETIC SCIENCES CALENDAR


Vad är
Sweden Institute of Noetic Sciences?

SIONS Community Group är en frivillig sammanslutning förenlig med Institute of Noetic Sciences (IONS) samlade syfte, vilket är att …

 

* främja vetenskapen om medvetandet och mänsklig erfarenhet.
* främja individuell och kollektiv transformation.

 

IONS grundades på antagandet om att både vetenskap och noetik är viktiga för fakta. Balansen mellan traditionell vetenskap och noetik är den inriktning som ger möjlighet till variation inom IONS olika program (föreställ dig en dialog mellan Einstein och Dalai Lama). Kärnan i SIONS kan sägas vara: Spirit, Nyfikenhet, Gemenskap och Ansvar.


Varför Sweden Institute of Noetic Sciences?
SIONS är ett kraftfullt sätt att utforska medvetandet och transformation, sådant som är av betydelse i världen.
Vi är nästan 200 IONS Community Groups I Amerika, Afrika, Europa och Asien, en aktiv och dynamisk samling människor hängivna att utforska medvetandet. Vissa säger att det är ett unikt tillfälle att föra samtal med betydelse samt att det delade ansvaret värderas högt.
 

Gemenskapens Syfte och Principer
Syftet är att vara en lärande gemenskap om ’medvetet liv’.

Principer är att …
-  främja institutets forskning och evenemang.
-  förena erfarenhet från globala IONS.
-  stimulera tillträde till IONS
-  främja det personliga.
-  lära och dela öppet.
-  stödja andra.
-  bygga broar.

 


Ambition
Ambitionen är en världsbild som erkänner grundläggande samhörighet och det ömsesidiga beroendet, det blomstrande livets i alla sina magnifika former.

Välkommen till våra ordinarie gruppsammankomster, föreläsningar och konferenser.


Medvetandets betydelse
Denna video producerades för IONS Conference i San Francisco, CA 2011 - (engelskt tal).

 

 

 

 

 

 

 


Videon presenterar Edgar Mitchell, Deepak Chopra, Marilyn Schlitz, Dean Radin och Cassandra Vieten som utforskar inre space och andra frågor vid Institute of Noetic Sciences.

 

SIONS  
Kom med i SIONS e-postgrupp.
 


IONS Översikt


IONS ex President and CEO Marilyn Mandala Schlitz, talks about the Institute.IONS Bibliotek